SGS_ISO 9001_TCL_LR (1)Kwaliteit is de mate waarin onze dienstverlening voldoet aan de eisen en wensen van onze opdrachtgevers. De abonnee is daarin een cruciale belanghebbende.

Sinds de oprichting van MediaCompetence voeren wij een kwaliteitsbeleid dat hierop is gericht. Dit jaar hebben wij besloten om ons kwaliteitsmanagementsysteem te laten beoordelen door een gespecialiseerde organisatie op dit gebied. Met resultaat; ons is het ISO 9001 : 2015 certificaat toegekend.

Onder de scope van de audit viel ons gehele dienstenpakket dat bestaat uit oplossingen op maat voor abonneeservice en abonnementenbeheer. De activiteiten die daaronder vallen zijn B2B en B2C klantcontact, database- en systeembeheer, financiële administratie, logistieke aansturing en marketingondersteuning aan onze opdrachtgevers.

Tijdens het onderzoek zijn geen tekortkomingen geconstateerd. De auditeur heeft zijn complimenten uitgesproken aan het niveau van detail binnen de operatie en ook de mate van betrokkenheid van het personeel. Iets waar wij erg trots op zijn!

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en het service niveau daarin? Neem dan contact op met Lisa Dimitrowa, op nummer 020-8006960.