Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Wial 2e helft 2014 positief.

De gemiddelde score op dit moment is 28,1% zeer tevreden, 70,2% tevreden en 1,7% niet tevreden/niet ontevreden. Opmerkelijk is dat er met name zeer positief over onze medewerkers wordt gedacht. Verder scoren innovativiteit, bereikbaarheid en snelheid van oplossen goed. Verbeterpunt is rapportage van proces informatie ter ondersteuning van bijvoorbeeld facturatie. Dat wordt dus meteen de kwaliteitsdoelstelling voor 2015 en 2016…. Eerste resultaten zijn half 2015 bekend.

Tot dusverre hebben we 66 van de ongeveer 120 vaste klanten geïnterviewd. Dit interviewen gaat op basis van een lijst met vragen die persoonlijk wordt doorgenomen. Belangrijk is hier het goed doorvragen waarom een antwoord positief of negatief is. Positieve antwoorden zijn natuurlijk leuk, maar we zoeken eigenlijk naar die punten die nog verbeterd kunnen worden. De vragen zijn onderverdeeld in 3 thema’s zijnde “Dienstverlening”, “Medewerkers” en “Communicatie”.

Half 2014 hebben we het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2008 behaald. Een vast onderdeel van dit kwaliteitsmanagementsysteem is het klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Het doel van dit onderzoek is het tijdig herkennen van trends en zo nodig direct bijsturen waar nodig.